Битумна лента IN

15 лв.л.м

Цена за 100 см.
Битумна лента за изолиране на клеми и всички оголени страни на медната лента.
За изолиране на една клема е необходимо около 10 см битумна лента.
С малки квадратчета (приблизително 5 см х 5 см) се изолират местата на спойките на проводника с медната шина на отоплителното фолио.

No questions.

Етикети: IN