Екстериорни отоплители

Екстериорни отоплители и нагреватели -  възможност за зоново отопление там, където е нужно и бързото достигане на зададените температурни параметри 

При лъчистите системи за отопление няма движещи се въздушни маси, което позволява тяхното използване във всякакви производства, възможно отопляване на отделни зони или работни места в помещението, както и да се регулира температурата във всяка зона. Големите производствени помещения са организирани на функционален принцип: цехови, административни звена, производствени площадки, складове, транспортни коридори. Всички те са органически свързани в едно цяло, но в същото време имат различни потребности от енергия за отопление. Например, в производствените цехове е необходима постоянна комфортна температура, докато в зоните за транспортиране тя е ненужна. Различните климатични изисквания може да не съответстват на физическата организация на производството в помещението. В тези случаи, традиционните системи за отопление са неикономични и неефективни: твърде много топлина там, където тя е ненужна и твърде малко там, където тя е необходима. В днешни дни системите за инфрачервено отопление позволяват да преодолеем тези проблеми. Добре проектираната лъчиста система означава да се оптимизират трите й компонента: горелка, излъчвател, електроника.

28.04.2021


Feautered products

Comments 0