Екстериорни отоплители

Екстериорни отоплители и нагреватели -  възможност за зоново отопление там, където е нужно за бързото достигане на зададените температурни параметри.

При лъчистите системи за отопление няма движещи се въздушни маси, което позволява тяхното използване във всякакви производства, възможно е прогряването на отделни зони или работни места в помещението, както и да се регулира температурата във всяка зона. Големите производствени помещения са организирани на функционален принцип: цехови, административни звена, производствени площадки, складове, транспортни коридори. Всички те са органически свързани в едно цяло, но в същото време имат различни потребности от енергия за отопление. Например, в производствените цехове е необходима постоянна комфортна температура, докато в зоните за транспортиране тя е ненужна. Различните климатични изисквания може да не съответстват на физическата организация на производството в помещението. В тези случаи, традиционните системи за отопление са неикономични и неефективни: твърде много топлина там, където тя е ненужна и твърде малко там, където тя е необходима. В днешни дни системите за инфрачервено отопление позволяват да преодолеем тези проблеми. Добре проектираната лъчиста система означава да се оптимизират трите й компонента: горелка, излъчвател, електроника.

28.04.2021


Препоръчани продукти

Коментари 0