Монтаж на нагревателна рогозка

  • Rating:
  • Гаранция:
    3 години.
200 лв.

Цената на услуги за инсталиране на подово отопление включва:
Подготовка - конзола, гофр.тръби.
Монтаж на отоплителна рогозка
Монтаж на термостат (1 бр.)
Тези изчисления са направени за стая до 10~14м2.
За по-големи помещения, цената се изчислява индивидуално.
Услуги, които не влизат в стойността на инсталиране на подово отопление:
Транспортни разходи

No questions.

Как се монтира инфрачервено фолио
Как се монтира инфрачервено фолио
Как се монтира инфрачервено фолио..